0

Behovet av konferens – möta människor – företagskultur

Med Internets frammarsch sent 90-tal så propagerade många för videokonferenser. Man skulle inte längre behöva pendla land och rike runt för att ta sig till konferensanläggningar och möten, det skulle räcka med att sitta hemma på kontoret med en webbkamera och så räckte det.

Riktigt så har det inte blivit. Konferensmarknaden finns kvar.

Vi människor behöver fler personliga möten, det räcker inte med att sitta bakom en webbkamera. Genom möten med andra lär vi känna oss själva och vår omgivning på ett djupare plan.

Konferenser är en utmärkt plats för att utveckla din sociala kompetens. Att bli bättre på att interagera med andra människor. Det är viktigt att skapa en balans och kunna samverka med andra människor utan att det inskränker på sin egna värdegrund. En konferens är ett utmärkt forum för att öva och utveckla sin sociala kompetens. ”Genom mötet med den andra lär jag också känna mig själv”.

På en konferens odlar du din företagskultur. En god företagskultur är viktig för företagets framgång och hur de anställda mår och uppfattar sig själva i företaget. Många företag anordnar konferenser för att diskutera och prata om företagets kultur. Det är viktigt att ledning och anställa har samma vision om företagets kultur och förenar den med företagets vinstdrivande mål.

Det finns en uppsjö av företag som hjälper andra företag och organisationer att anordna konferenser och hitta konferensanläggning. Vanligast är att man får en skräddarsydd konferens lösning. Vanligt är också att det blir konferens i Stockholm som ett naturligt sätt att samla de anställda om man är utspridd över landet. Men andra konferenser utanför storstadens puls kan också vara bra för att avskärma sig och kunna fokusera på konferensen och mötet med människorna.

Fast viktigast av allt är miljöombytet och den mysiga sociala stämningen.