0

Arbetsmarknad för Lastbilschaufförer

Andra namn för yrket lastbildchaufför / lastbilsförare: Billots, Bohags- och flyttbilsförare, Bygg- och anläggningsförare, Chaufför, Distributionsförare, Djurtransportförare, Fjärrbilsförare, Kranbilsförare, Liftdumper- och lastväxlarförare, Renhållningsförare, Skogstransportförare, Slam- och spolbilsförare, Specialtransportförare, Tank- och bulkbilsförare, Utlandsförare, Yrkesförare .

Vad innebär yrket som lastbilschaufför?

Att arbeta som lastbilsförare innebär inte bara att man kör lastbil. Man har ett serviceyrke där den ensamma tiden bakom ratten bara är en del av arbetet. Lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter och bemötandet av kunderna är viktigt, liksom miljö- och säkerhetstänkandet.

Framtiden ser god ut för lastbilschaufförer

Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken inverkar även på transportbranschen. Lagerhållning kostar mycket pengar och därför ställs stora krav på snabba och exakta leveranser. På sätt och vis kan man säga att varulagren till stor del befinner sig på väg i stället för i lokaler. Det visar på vikten av att godset levereras på rätt plats i rätt tid.

UtbildningFör att få köra tung lastbil krävs körkort med C-behörighet och för att köra med släp krävs CE-behörighet. Sedan 2009 krävs också att förare av godstransporter som förutsätter C/CE-behörighet har ett så kallat yrkeskompetensbevis. För att få yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 280 timmar (140 timmar för den som är 21 år eller äldre). Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Sedan måste den på nytt förnyas.

Framtid som lastbilschaufförFramtidsutsikterna är goda. Behovet av att rekrytera lastbilsförare beräknas ökar successivt de kommande tio åren. En av anledningarna är att godsmängden på landsväg ökar, bland annat genom ökad internationalisering. Detta leder också till fortsatt stor konkurrens från utländska förare i Sverige. Pensionsavgångarna blir större än genomsnittet på arbetsmarknaden.