0

Så motiverar du dina anställda

Hur kommer det sig att vissa personer i ledande befattning ständigt lyckas motivera människor i sin omgivning? Svaret handlar inte enbart om karisma och utstrålning. I grunden handlar den motiverande kraften om ett medvetetoch metodiskt arbete där medarbetarnas motivation ses som avgörande för verksamheten. Lär dig de 10 framgångsfaktorerna för att motivera sina anställda.

De tio framgångsfaktorerna

1. Det dagliga arbetet och dess innehåll. Möjligheten att påverka den egna arbetssituationen.

2. Ledarskapet, i vilken utsträckning chefen agerar på ett sätt som bidrar till medarbetarnas motivation.

3. Personlig utveckling, i det man gör för stunden och i ett större sammanhang som människa.

4. Gemenskap, det vill säga samarbetet och den sociala relationen med chef och kollegor.

5. Image, att kunna känna stolthet för den egna arbetsplatsen.

6. Respekt, att uppleva erkännande och uppmärksamhet från chef och kollegor.

7. Stöd för egna idéer och initiativ.

8. Ett bra arbetstempo, som varken medför alltför hög stress eller tristess.

9. Lön och förmåner, som är rimliga i förhållande till arbetsinsats och kompetens.

10. Att det händer nya saker på arbetsplatsen, så att arbetsmiljön känns stimulerande, intressant och utvecklande.

Källa: Chefens guide till motivation.  Insight Lab AB 2003

Etiketter: ,