0

Jobb för 85kr/h brutto

Visst är det lockande att tacka Ja till ett arbete när du får ett erbjudande. Men i lågkonjektur och en passiv arbetsmarknadspolitik av den borgliga regeringen är jobberbjudandena dåliga. Vad sägs om gratis arbetskraft (praktik) i 6 månader? Erbjudande av arbetsförmedlingen. Absolut, om det ger jobb. Men arbetsplatsen har redan fler praktikanter och har inte ekonomiskt utrymme till att anställa. Istället konkurrerar de på en arbetsmarknad mot andra seriösa aktörer. Facket försvagas, avgiften höjs i samband med att arbetslöshetsförsäkringen blir lägre ersättning. Köpkraften i Sverige stannar av när de sämre ställda får ännu sämre! Att få erbjudande om anställning med timersättning på 680 kr dagen utan pensionsgrundande lön eller kollektivavtal. För att inte tala om vad nettolönen blir!

Fackföreningarna måste hålla löftet, löntagarna lovar att inte sälja sin arbetskraft till lägre priser eller sämre villkor än de lovar varandra.

Facket måste involvera sig i alla arbetsformer, såväl egenföretagare som arbetslösa – sälj er inte till sämre villkor! Varför? För att detta gäller alla löntagare. Genom att sälja sig billigt så sänks lönenivåerna i branschen. Det leder inte till ett välfärdssamhälle.