Hjälp med att starta aktiebolag

Bästa sättet att Starta företag med mindre risker är såklart att driva aktiebolag. (Du kan inte gå i personlig konkurs med aktiebolagformen – därav mindre personliga risker med bolagsformer). Läs gärna på mer om aktiebolag innan du väljer vilken bolagsform som passar dig bäst.

För några år sedan sänktes Gränsen för aktiebolag i kapital från 100 000kr till 50 000kr, detta har underlättat för många att starta aktiebolag istället för handelsbolag eller privat firma som är de vanligaste företagsformerna.

Känner du ändå att det är svårt att bilda aktiebolag? Det är ju inte bara att registrera utan det följer också med ett antal plikter att starta bolag.

Nordiska Värdepappersregistret AB publ. (NVR) hjälper små- och medelstora företag att föra aktiebok online. Vad innebär aktiebok? Jo att NVR:s underlättar för registreringar av transaktioner och emissioner, förberedelser inför bolagsstämma, hantering av aktiebrev och pantsättning, ägaranalys, rekonstruktion av förlorad aktiebok, samt med automatisk bevakning av aktieägarnas adresser. Absolut värt ett besök när du funderar på att starta aktiebolag.