Föräldrapenning – så funkar det

Kort om föräldrapenningen

Ni får 480 dagar totalt – 390 på sjukpenningsnivå och 90 på lägstanivå (180 kronor per dag). Tar ni ut sju dagar i veckan motsvarar detta 13 månader med hög ersättning och tre månader med låg.
För föräldrar till barn födda 2016 och senare är 90 dagar personliga. För föräldrar till barn födda före 2016 är 60 dagar personliga. Innan man börjar ta ut lägstanivådagar måste man ta ut 180 dagar på sjukpenningsnivå.

Frågorna kring föräldrapenningen är ofta många, och den som blir ”vän med systemet”, har störst chans att få den föräldraledighet han eller hon vill ha. Genom att logga in på försäkringskassan kan man testa att planera för föräldraledigheten och på så sätt kunna beräkna hur många dagar man har råd att ta ut och spara.

Det finns många fördelar med att dela lika på föräldradagarna. Den viktigaste är att barnet då får tillgång till båda föräldrarna. Att dela jämställt bidrar till att båda föräldrarna får en bättre förankring på arbetsmarknaden, högre lön och pension och en bättre karriärutveckling.

Den som har barn under 1,5 år har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara helt ledig från jobbet. Man måste inte ta ut föräldrapenning alla dagar man är ledig. Vill man vara hemma lite länge med sitt barn kanske man bara tar ut tre, fyra dagars ersättning i veckan – om man har råd. Efter 1 års ålder behöver du dock ta ut fem dagar i veckan för att behålla din SGI.

Vill ni vara föräldralediga så länge som möjligt, hur ska ni då göra?

– Det handlar om att försöka uppskatta när barnet realistiskt sett kan börja förskola och hur man ska klara sig ekonomiskt tills dess.

Ekonomiskt sett är det viktigt att skydda din nivån på din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Den nivå som du ligger på före barnledigheten skyddas under ett år, men sen är det bäst att ta ut fem dagar i veckan för att inte SGI:n ska börja sjunka eller hamna på noll. Om du skulle bli sjuk riskerar du då att få låg sjukpenning. Men när det gäller föräldrapenning så är den skyddad i två år.

Kommentarer inaktiverade

Kommentarerna är inaktiverade. Du kan inte kommentera det här inlägget.