Arbetsmarknadsutbildningar

Är du arbetslös har du alla möjligheter att söka arbetsmarknadsutbildningar inom områden som har rekryteringsbehov. Arbetsmarknadsutbildningar ges av arbetsförmedlingen och är kostnadsfri. De är korta intensiva utbildningar som är tänkta att ge jobb. Det finns en massa olika arbetsmarknadsutbildningar att söka inom flera jobbkategorier. Se på AMS hemsida. http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Arbetsmarknadsutbildningar.html