Framtiden med sex timmars arbetsdag

Mölndals sjukhus kommer under två års tid att prova på att erbjuda personalen på ortopeden sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. En av anledningarna är att locka ny personal till arbetsplatsen.

Personalen arbetar i två skift, antingen 7–13 eller 12.30–18.30. Arbetstiderna gör det möjligt att utföra fler operationer på avdelningen där personalen tidigare slutade klockan 16.  Under sextimmarsdagen har personalen ingen rast – något som ökar effektiviteten. – Rastavlösningar tar väldigt lång tid. Man ska tvätta sig, klä sig och avlägga rapport. Det är mycket tid som försvinner från patienterna.

Fördelarna är många:

  • kortat operationsköer
  • Förbättrat vården, kvalitén förstärkt.
  • Produktionstiden har ökat med 18%
  • gjort anställda nöjdare
  • arbetsplatsen mer populär
  • Många har idag 80% arbetstid och med sex timmars arbete har de kunnat arbeta heltid.
  • Personlen jobbar mer effektivt
  • Färre överlämningar minskar risken för att information fallerar.
  • Mindre bemanningsanställda.
  • De hoppas även på att försöket ska visa att sjukskrivningarna minskar.

Sex timmar arbetsdag på sjukhuset i Mölndal har blivit mycket uppmärksammat i media. Norrlands universitetssjukhus står på tur att prova de nya arbetstiderna. Arbetstidsförkortningen ska omfatta undersköterskor, läkare och sjuksköterskor och innebär att personalen får nya scheman med 30-timmarsvecka. Samtidigt sker under året försök i Göteborg med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum på Hisingen och på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus.

Vårdfacket är positivt till sex timmars arbetsdag men inte på det sätt som det genomförs på.  Arbetstidsförkortning ses som en tillfällig och lokal lösning på ett större problem.Arbetsgivaren ses som desperat. Facket eftersträvar istället nationella avtal som speglar verkligheten. Det är viktigt att de anställda ”orkar ett helt yrkesliv”.

 

Andra företag som har sex timmar arbetsdag:

Mekanikerna på Toyota center i Mölndal har sedan 2002 sex timmars arbetsdag.

+ mindre sjukskrivningar + ökad vinst

Norrländska konsultföretaget Brath har haft sex timmars arbetsdag sedan starten i januari 2013.

+ Företaget har blivit populärt och ökat från fyra anställda till 21 anställda på två orter.

Svartedalens äldreboende i Göteborg testar sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under 2015.

 

Företag som testat sju timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Se fler inlägg på samma tema