Hantverksyrken bedöms som låg konkurrens om jobben i framtiden

Inom ett till fem år bedöms att hantverksyrken komma att behöva arbetskraft. Hantverksyrken som har låg konkurrens om jobben är sotare, glasmästare och kåssmed.

Sotare

Det råder stor brist på sotare. Inom de kommande fem till tio åren kommer flera att gå i pension. Utbildningen till sotare är kort, oftast på ett år med praktiska inslag. Medellön: 23.000 SEK

Glasmästare

Arbetsförmedlingen bedömer att glasmästare möter en god arbetsmarknad det närmaste året. Jobbmöjligheterna är särskilt goda i storstadsregionerna där byggkonjunkturen är fortsatt stark.
Tillgången på erfarna och utbildade glasmästare kommer att vara otillräcklig de närmaste åren. Det utbildas för få glasmästare för att täcka arbetsmarknadens behov på fem och tio års sikt. Medellön: 23.000 SEK

Låssmed

Det har utbildats för få låssmeder som har kunskaper om den nya tekniken.  Arbetsgivarna kan därför ha svårt att hitta låssmeder med önskad kompetens och behöver ofta lära upp nyutbildade på plats. Samtidigt är låssmed ett litet yrke som alltmer närmar sig larm- och säkerhetstekniker. Medellön: 24.000 SEK