Konjunkturen fortsätter nedåt för teknikbolagen

 

Konjunkturen i Sverige fortsätter nedåt på bred front, enligt arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens konjunkturindex. Orderingången till den svenska industrin sjönk 5,4 procent i juli jämfört med samma period förra året enlig Statistiska centralbyrån. Källa