Regeringens fiasko med lärarlicenser

I början av februari hade 87 .000 lärare och förskollärare ansökt om legitimation men bara 2.000 utfärdats. Att reformen skulle kunna träda i kraft som planerat den 1 juli saknade därmed all realism. Läget är nu så oklart att de inte vet när de ska kunna sätta ett nytt startdatum.

Reformen var mer komplicerad än utbildningsdepartementet förutsett. Tyvärr talar också mycket för att värdet av legitimationssystemet kraftigt överskattats.

Höjer det statusen eller kommer många lärare söka sig bort från yrket?

Lärarlegitimation har lanserats som ett sätt att höja statusen på yrket och som ett slags kvalitetsgaranti. Endast den som har legitimation ska få anställas utan tidsbegränsning.

Den typen av krav kan etablera ett slags miniminivå. Staten begränsar kommunernas och de privata skolhuvudmännens frihet att själva bestämma vilka de ska anställa.

Samtidigt innebär systemet att kvalificerade och skickliga lärare som inte passar in i mallen utestängs. I bästa fall kompletterar de sin utbildning för att få formell behörighet. Men en del av dem kommer i stället att lämna yrket.

Samtidigt som fiaskot med lärarlicenser diskuteras, visar nya siffror på att allt färre väljer att läsa till lärare.