Arbetsmarknadsprognos: Användbarhetsexpert

Arbetsmarknadsprognos för yrket Användbarhetsexpert inom IT.
Annat namn för yrket är användbarhetsdesigner, interaktionsdesigner. Liknande yrken Systemutvecklare och IT-strateg.

Användbarhetsexpert inom IT arbetar med att se till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. Jobbar ofta i team med systemutvecklare, grafiska formgivare och programmerare.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. De kan arbeta med att samla in material inför framställande av kravspecifikation för att köpa in nya programvaror eller tjänster. Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper (modeller) och utvärderar designförslag.

Utbildning för användbarhetsexperter

Användbarhetsexperter/-designer har i regel en högskoleutbildning där dataämnen och beteendevetenskap ingår. Det är också en fördel kunskaper i design och formgivning. Annan lämplig utbildning är kognitionsvetenskaplig utbildning.

Framtiden ser god ut för yrken inom IT

Arbetslösheten bland Systemvetare och programmerare är mycket lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige. Arbetslösheten har minskat inom området. På 5-10 års sikt ger AMS prognosen att konkurrensen är lite om jobben.