Arbetsmarknadsprognos – Tandläkare

Arbetsmarknadsprognos för yrkesgruppen Tandläkare.
Tandläkare möter en bra arbetsmarknad och arbetslösheten är lägre än genomsnittet för samtliga yrken.

Konkurrens om jobben:
Det förväntas bli liten konkurrens om jobben. Idagsläget är den största konkurrensen om jobben i Västa Götaland.

Framtidsprognos för yrkesgruppen Tandläkare:
 Även på fem till tio års sikt bedöms bristen på tandläkare komma att bli stor. Tandläkare kommer därmed att ha goda möjligheter till arbete. Behovet av att rekrytera tandläkare kommer att vara oförändrat stort under de kommande tio åren. Tillgången på tandläkare blir inte tillräcklig. Sverige kommer behöva rekrytera arbetskraft från andra länder. 

Prognosen är hämtad ifrån AMS.
Ljus framtid för Tandläkare – Högskoleverket rapport