Arbetsplatserna vi trivs bäst på

Arkitekt Christina Bodin Danielsson har forskat kring hur lokalerna medför trivsel på jobbet. Det lönar sig helt enkelt att satsa på kontorsmiljön. Trä och andra naturmaterial värdesätts högt på jobbet, liksom konst, stora fönster och högt i tak. Särskilt stolta är medarbetare över sin arbetsplats om den har en fin terrass. Folk gillar sin arbetsgivare bättre om jobblokalerna är fina och trivsamma. Däremot får det mellanstora kontorslandskapet får tummen ner.

Sämst arbetsplats – kontorslandskapet

Något annat som Christina Bodin Danielsson tittat på är vilken roll kontorstypen i sig spelar. Sveriges vanligaste typ är det mellanstora kontorslandskapet, med 10–24 personer i ett och samma rum. Det är också det som ger lägst effektivitet, minst trivsel och sämst hälsa. Storleken på gruppen är inte tillräckligt liten för att få bra gemenskap och inte tillräckligt stor för att ge anonymitet. Men ännu viktigare är bristen på egenkontroll.
– Högre sjukfrånvaro var utmärkande där, konstaterar Christina Bodin Danielsson.

Bästa arbetsplatsen enligt undersökningen är flexkontoren. Flexkontor är utmärkande på arbetsplatser med mycket självständigt arbete. Cheferna litar på att du gör det du ska. Du har mycket egenkontroll.

UNT.se

Se fler inlägg på samma tema