Satsa på it-jobb

Det råder stor brist på kompetent personal inom it-branschen. Nyligen skrev Svenska Dagbladet om Volvo Personvagnar som hotas av kompetensbrist och som tvingats rekrytera it-tekniker från England i brist på kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Kompetensbristen verkar hämma tillväxten hos företagen i Sverige.

Cornerstone har mött ett stort intresse för de specialistutbildningar som deerbjudit till nästan ingen kostnad för it-proffs som blivit av med sina arbeten. Dessutom har de satsningar som gjorts på studenter som vill komma in i branschen och få en marknadsanpassad utbildning varit mycket uppskattade.

Detta är en fråga som såväl staten som branschen och näringslivet borde ta sitt ansvar för. Idag finns det tusentals lediga jobb inom it-branschen och fler blir det i takt med att 200 000 ingenjörer går i pension under de närmaste åren.

Läs artiklen på IDG