Arbetsmarknadsprognos -Administratör / sekreterare

Arbetsmarknadsprognos för yrkesgruppen Administratör  och sekreterare
Liknande arbeten: Administratör, Assistent, Bokföringskontorist/bokföringsassistent, Kanslist, Kontorist, Löneadministratör, Lönekontorist/löneassistent, Projektadministratör, Projektkoordinator, Registrator, Sekreterare, Skoladministratör, Skolassistent, Traffic

Arbetsmarknad för administratörer
Antalet lediga platser inom yrkesgruppen Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. har ökat kraftigt i Sverige det senaste året (2010). Det närmsta året beräknas det dock vara stenhård konkurrens om jobben i hela Sverige. Det bedömts att det funnit ett överskott av administratörer och sekreterare under flera år. Arbetsmarknaden ser däremot ljus ut. På sikt, fem och tioårs period förväntas situationen bli bättre och möjlighterna till jobb för yrkesgruppen ser väldigt ljusa ut.

Prognosen kommer från AMS och uppdaterades: 2010-07-01